Grafcut LC180

Grafcut LC180

LC180 se koristi za kruženje različitih oblika etiketa, brošura, kartica, naljepnica, blokova za bilješke, naljepnica u kalupima i slično.

U standardno opremljenoj mašini materijal se gura hidrauličnim klipom kroz čeličnu matricu (oblik matrice varira u zavisnosti od oblika finalnog proizvoda). Mašina je standardno opremljena krakovima za postavljanje kalupa na papir, kao i sigurnosnom fotoćelijom.

Zavjesa automatski pokreće hod mašine kada operater pozicionira materijal i skloni ruke sa mašine. Otpadni papir automatski pada u kantu, a izrezane etikete se guraju kroz matricu do metalnog prijemnika.

Kada postoji opcioni uređaj za kontrapresovanje, materijal se postavlja ispred matrice, a kada snop dođe do ivice matrice, pneumatski cilindar ga gura kontra kako bi se spriječilo uvijanje. Gotov proizvod se mora ukloniti u istom položaju u kojem je bio napunjen prije rezanja.

Šifra proizvoda:

Proizvođač: Grafcut

Tehničke karakteristike

Tehničke karakteristike