U potrazi ste za novim izazovima?

Naša kompanija je pravo mjesto gdje možete iskoristiti svoj potencijal.

Misija d.o.o. je vodeća kompanija u Bosni i Hercegovini u oblasti pružanja usluga i prodaje proizvoda namijenjenih kancelarijama, kopirnicama, štamparijama i svim kompanijama koje žele poslovati profesionalno.

Broj naših klijenata raste iz dana u dan a samim tim i obim posla koji zahtjeva sve veći tim radnika određenih vještina.

Glavni cilj našeg tima je prepoznati potrebe naših klijenata i doprinijeti ostvarivanju njihovog cilja kroz timski rad, nudeći im visokokvalitetne proizvode i usluge. U obavljajnu takvih zadataka naši zaposlenici postupaju ispravno, pravedno i nepristrasno, savjesno i odgovorno u skladu sa najvišim profesionalnim standardima, propisima i rokovima, te izgrađujući pri tome odnose međusobnog povjerenja i saradnje.

Svaki naš zaposlenik ima priliku napredovati i od posla izgraditi karijeru. Ugodan radni ambijent, prijatna radna atmosfera, solidno radno vrijeme i umjereni zadaci su ono što Vas čeka ukoliko se odlučite pridružiti timu i stati pod naš krov.

Ukoliko ste vrijedni kreativni, posjedujete određene vještine (grafički dizajn) i mislite da biste mogli doprinijeti razvoju naše kompanije pošaljite nam svoju kratku biografiju i mi ćemo Vas rado upoznati.

Prijava