Misija d.o.o.

Svestrana M15-Termografska kamera sa dva senzora

Šifra proizvoda:

Kategorija: Video Nadzor

Proizvođač:

Šifra proizvoda:

Kategorija: Video Nadzor

Proizvođač:

Svestrana M15-Termografska kamera sa dva senzora

Termografska kamera za sve vremenske prilike i sa PoE portom, koja služi za detekciju pomoću termografskog senzora i identifikaciju pomoću 6MP senzora

Modularan dizajn M15D sistemske platform omogućava maksimalnu fleksibilnost nove MOBOTIX termografske kamere. M15D-Termografska kamera dolazi sa standardnim, termografskim senzorom i sa lažnim modulom (da bi se zadržao IP66 stepen zaštite).

U M15D-Termografskoj kameri za identifikaciju je moguće koristiti bilo koji MOBOTIX senzorski modul (6 MP, kolor ili crno/beli, od telefoto do hemisfernog, sa ili bez LPF filtera). Softver kamere se koristi da aktivira sliku sa pojedinačnog senzora ili sa oba senzora istovremeno.

Description

  • Vrhunska termografska kamera sa termografskim senzorom od 50 mK i temperaturnim merenjima u opsegu -40 do +550°C
  • Termografski senzor je sposoban da detektuje u potpunom mraku i / ili kroz dim, smog, ili tanak plastični film (postoje ograničenja pri gustoj magli). Može se koristiti u aplikacijama u pograničnoj zaštiti, kao na primer pregled mora u pomorskim zonama – brodovi u daljini se mogu detektovati i u maglovitim uslovima.
  • Kombinacija sa MxActivitySensor-om daje veoma pouzdane rezultate video analize pokreta osoba/vozila, pošto je sada moguće blokirati ometajuće faktore kao što su regularni pokreti “hladnih” objekata: krošnje drveća, trave, vode, oblaka, talasa, itd.
  • Nema blještanja jakih izvora svetlosti (kao što su farovi, ručne lampe itd.).
  • Detekcija delova tela koji su topliji nego uobičajno ili tehničkih uređaja, detekcija oštećenja na fotovoltaičnim sistemima, pregrejanje mašinskih ležajeva itd.
  • Niska potrošnja kamere koja iznosi max. 5.5 W (termografski senzor i 6 MP senzorski modul, bez dodatnih MxBus uređaja).
  • Termografski senzor se konfiguriše koristeći softver kamere u web brauzeru. Moguće je prikazati termografsku sliku preko svih MOBOTIX korisničkih softvera (MxEasy, MxCC, App).

Različite opcije za sočiva

M15D-Termografska kamera je dostupna u tri različite verzije koje se razlikuju samo po sočivima visokih performansi koja su uključena u termografski senzor slike:

  • MX-M15D-Termografska-L43 sa horizontalnim uglom slike od 45°
  • MX-M15D-Termografska-L65 sa horizontalnim uglom slike od 25°
  • MX-M15D-Termografska-L135 sa horizontalnim uglom slike od 17°

IP termografska kamera za sve vremenske prilike, stepen zaštite IP66 (-30°C do +60°C)

Termografska kamera vidi ono što je uobičajno nevidljivo ljudskom oku. Zasnovana na dokazanoj M15 sistemskoj platform, nova M15D-Termografska kamera je primenjiva u kompletno novom opsegu aplikacija. U kombinaciji sa postojećim senzorima slike i analitičkim mogućnostima softvera kamere (MxActivitySensor, detekcija pokreta, logika događaja, itd.), sada je moguće pouzdano detektovati ljude, automobile i njihove pokrete čak i u potpunom mraku.

Title