Šifra proizvoda: 50760

Kategorija: Pribor i materijal

Proizvođač:

Šifra proizvoda: 50760

Kategorija: Pribor i materijal

Proizvođač:

Mine za tehničku 0.7 mm