Šifra proizvoda: 50787

Kategorija: Pribor i materijal

Proizvođač:

Šifra proizvoda: 50787

Kategorija: Pribor i materijal

Proizvođač:

Mine za tehničku 0.5 12/1