Vrhunski kvalitet

Napredna tehnologija

Mali rok izrade

Pristupačne cijene

Štampa vaučera i kupona za popuste, akcije i posebne ponude, kao i propusnica za određene događaje. Štampa se vrši u nekoliko standardnih formata, međutim, ukoliko postoji potreba klijenta za specifičnim dimenzijama, mi ćemo mu to rado omogućiti. Vaučere štampamo, u zavisnosti od specifične potrebe klijenta, na tanjim ili debljim papirima, a u dimenziji koja odgovara našem korisniku. Vaučeri na sebi mogu imati personalizovane detalje poput imena i prezimena, serijski broj, tj numeraciju, ili bar kod a možemo napraviti i perforaciju određenog dijela vaučera, ukoliko je korisniku to značajno zbog lakšeg cijepanja.

Vaučeri za popust

Štampa vaučera za popuste sa numeracijom i žaštitom.

 • Debljina papira po izboru

 • Savremena tehnologija

 • Štampa svih formata

 • Jednostrano ili obostrano printanje

 • Numeracija

 • Dizajn po želji

 • Perforacija

 • Žig

Poklon vaučeri

Štampa gift vaučera sa numeracijom i žaštitom.

 • Debljina papira po izboru

 • Savremena tehnologija

 • Štampa svih formata

 • Jednostrano ili obostrano printanje

 • Numeracija

 • Dizajn po želji

 • Perforacija

 • Žig