Vrhunski kvalitet

Napredna tehnologija

Mali rok izrade

Pristupačne cijene

Sertifikati se uglavnom izdaju polaznicima kurseva, škola, obuka, konferencija, prezentacija i sličnih manifestacija. Štampa sertifikata podrazumijeva da oni na sebi mogu da imaju (suvi) žig, kao i personalizovane detalje svakog polaznika, što im daje na ekskluzivnosti i reprezentativnosti. Nevjerovatno je da je uobičajena pojava da se kvalitet sertifikata automatski, nesvjesno, ali i svjesno, vezuje za kvalitet organizatora koji ga izdaje i dijeli polaznicima.

Sertifikati

Štampa sertifikata odlična za kurseve sa ili bez zaštitnog žiga.

  • Debljina papira po izboru

  • Dimenzije po izboru

  • Digitalna štampa

  • Suvi žig